Актуально аналітичний портал
Середа, 14.11.2018, 23:46
Вітаю Вас Гость | RSS
 
Головна АналітикаРеєстраціяВхід
Меню сайту


Украинская Баннерная Сеть
Категорії каталога
Аналітичні матеріали [0]
Корисні посилання [0]
Термінологія [0]
Законодавсто, міжнародні документи [9]
Інформаційні матеріали [0]
Наше опитування
Чи хочете ви щоб на порталі "Актуально" відбувся чат з політтехнологом Тарасом Березовцем?
Всього відповідей: 32
Головна » Статті » Спецпроект: Гендерна політика » Законодавсто, міжнародні документи

Постанова Кабінету Міністрів України "Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, ґендерної рівності..."

Документ 1087-2007-п, редакцiя вiд 05.09.2007, чинний (1 сторiнка)

 Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради       [ 15.03.08 00:05 ]                                      

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

                        П О С Т А Н О В А

                   від 5 вересня 2007 р. N 1087

                               Київ

 

            Про консультативно-дорадчі органи з питань

            сім'ї, ґендерної рівності, демографічного

               розвитку та протидії торгівлі людьми

 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Утворити   Міжвідомчу   раду  з  питань  сім'ї,  ґендерної

рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.

 

     Голові Міжвідомчої  ради  затвердити  у  місячний  строк   її

персональний склад.

 

     2. Затвердити такі, що додаються:

 

     Положення про  Міжвідомчу  раду  з  питань  сім'ї,  ґендерної

рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

 

     Порядок підготовки  щорічних  державних  доповідей  з  питань

сім'ї, ґендерної рівності та демографічного розвитку.

 

     3. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань сімейної політики,

Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми.

 

     4. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

 

     Інд. 28

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 5 вересня 2007 р. N 1087

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

               про Міжвідомчу раду з питань сім'ї,

           ґендерної рівності, демографічного розвитку

                   та протидії торгівлі людьми

 

 

     1. Міжвідомча   рада  з  питань  сім'ї,  ґендерної  рівності,

демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми (далі -  Рада)

є  постійно діючим консультативно-дорадчим органом,  утвореним при

Кабінеті Міністрів України.

 

     2. Рада   у   своїй   діяльності    керується    Конституцією

( 254к/96-ВР  )  і  законами  України,  а також указами Президента

України  та  постановами  Верховної   Ради   України,   прийнятими

відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами

Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

 

     3. Основними завданнями Ради є:

 

     сприяння проведенню ефективної державної  політики  з  питань

сім'ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку та протидії

торгівлі людьми;

 

     розгляд питань,  які   потребують   міжгалузевої   узгодженої

співпраці  щодо  проведення  державної  політики  з  питань сім'ї,

ґендерної рівності,  демографічного розвитку та протидії  торгівлі

людьми,  зокрема  розшуку,  повернення,  реабілітації  жертв такої

торгівлі, запобігання насильству в сім'ї;

 

     сприяння формуванню   позитивного   ставлення    до    сім'ї,

відповідального    батьківства,    відродженню    та    збереженню

національних  сімейних  цінностей,  утвердженню  рівних   прав   і

можливостей  жінок  та  чоловіків  в  усіх  сферах життєдіяльності

суспільства, запобігання соціальному сирітству;

 

     інформування Кабінету Міністрів України та громадськості  про

стан  реалізації  державної  політики  з  питань сім'ї,  ґендерної

рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.

 

     4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

 

     1) розглядає  пропозиції  центральних  і   місцевих   органів

виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій щодо

визначення  пріоритетних  напрямів  соціальної  підтримки   сім'ї,

демографічного   розвитку,  вдосконалення  механізму  забезпечення

рівних прав і можливостей жінок та  чоловіків,  протидії  торгівлі

людьми;

 

     2) проводить  аналіз  проектів  державних  цільових  програм,

інших  нормативно-правових  актів  стосовно  реалізації  державної

політики   з  питань  сім'ї,  ґендерної  рівності,  демографічного

розвитку  та  протидії  торгівлі  людьми,  готує   висновки   щодо

доцільності їх прийняття;

 

     3) готує    пропозиції    щодо    удосконалення    діяльності

правоохоронних органів  з  питань  боротьби  з  торгівлею  людьми,

обміну  інформацією зазначених органів стосовно розшуку потерпілих

унаслідок торгівлі  людьми,  а  також  забезпечує  розроблення  та

запровадження  механізму  ефективного  захисту  осіб,  які  беруть

участь у кримінальному судочинстві;

 

     4) вивчає  світовий  досвід  з   питань,   що   належать   до

компетенції  Ради,  та  готує пропозиції щодо його запровадження в

Україні;

 

     5) ініціює  проведення  моніторингу   виконання   відповідних

державних  цільових програм,  їх впливу на ситуацію як в регіонах,

так і країні в цілому та  досліджень  з  питань  сім'ї,  ґендерної

рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

 

     6) сприяє      проведенню     інформаційно-аналітичної     та

науково-методичної роботи, спрямованої на відродження національних

традицій та впровадження світового досвіду, зокрема щодо створення

сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі сім'ї

як   основного  осередку  відтворення  населення,  зниження  рівня

смертності та збільшення  тривалості  життя,  зменшення  масштабів

трудової    міграції,   насамперед   зовнішньої,   збереження   та

відтворення життєвого і трудового потенціалу населення;

 

     7) бере  участь  у  підготовці  пропозицій   щодо   укладення

міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Ради;

 

     8) схвалює  проекти  щорічних  державних  доповідей  з питань

сім'ї,  ґендерної рівності та демографічного  розвитку,  державної

доповіді про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх

форм дискримінації щодо жінок ( 995_207 );

 

     9) сприяє   поширенню   різних   форм   сімейного   виховання

дітей-сиріт і дітей,  позбавлених батьківського піклування (дитячі

будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо).

 

     5. Рада має право:

 

     утворювати в  разі  потреби  експертні  та  робочі  групи  із

залученням   представників   органів   виконавчої  влади,  органів

місцевого  самоврядування,   наукових   установ   та   громадських

організацій  (за  згодою  їх керівників) для підготовки пропозицій

щодо ефективної реалізації  державної  політики  з  питань  сім'ї,

ґендерної  рівності,  демографічного розвитку та протидії торгівлі

людьми;

 

     одержувати в установленому  порядку  від  органів  виконавчої

влади   інформаційні   та   аналітичні  матеріали,  необхідні  для

виконання покладених на неї завдань;

 

     організовувати проведення конференцій,  симпозіумів, нарад та

семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.

 

     6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє

з органами виконавчої влади,  органами  місцевого  самоврядування,

громадськими  організаціями,  а також з міжнародними організаціями

та відповідними органами інших держав.

 

     7. До складу Ради входять Міністр у справах сім'ї,  молоді та

спорту - голова Ради,  заступник Міністра у справах сім'ї,  молоді

та спорту - заступник голови Ради,  народні депутати  України  (за

згодою),  представники  Секретаріату  Кабінету  Міністрів України,

заступники керівників МОЗ,  МОН,  Мін'юсту, Мінфіну, Мінекономіки,

МВС,    Мінпраці,    МЗС,    МНС,   Мінагрополітики,   МКТ,   СБУ,

Держкомтелерадіо, Держкомстату,                 Держкомнацрелігій,

Держкомпідприємництва,      Адміністрації     Держприкордонслужби,

Уповноважений  Верховної  Ради  України з прав людини (за згодою),

віце-президент Національної академії наук, віце-президент Академії

педагогічних наук (за згодою).

 

     До складу   Ради  можуть  входити  провідні  вчені,  фахівці,

представники  підприємств,  установ,  громадських  організацій  та

фондів, у тому числі міжнародних.

 

     Персональний склад Ради визначає і затверджує її голова.

 

     8. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.

 

     9. Формою роботи Ради є засідання,  що проводяться відповідно

до плану роботи,  який затверджує голова Ради,  але не  рідше  ніж

один раз на три місяці.

 

     10. Засідання   Ради  веде  голова  або  за  його  дорученням

заступник голови.

 

     Засідання є правоможним,  якщо на ньому присутні не  менш  як

половина членів Ради.

 

     11. Для   участі   у  засіданнях  Ради  можуть  запрошуватися

посадові  особи  органів  виконавчої  влади,   органів   місцевого

самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно від

форми власності.

 

     12. Рішення Ради приймається відкритим  голосуванням  простою

більшістю  голосів  її  членів,  присутніх  на  засіданні.  У разі

рівного розподілу  голосів  вирішальним  є  голос  головуючого  на

засіданні.

 

     13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути

реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету  Міністрів

України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

 

     14. Рада    систематично   інформує   про   свою   діяльність

громадськість у засобах масової інформації.

 

     15. Рада має бланк із своїм найменуванням.

 

     16. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради  здійснює

Мінсім'ямолодьспорт.

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 5 вересня 2007 р. N 1087

 

                             ПОРЯДОК

     підготовки щорічних державних доповідей з питань сім'ї,

          ґендерної рівності та демографічного розвитку

 

 

     1. Щорічні   державні  доповіді  з  питань  сім'ї,  ґендерної

рівності та демографічного розвитку (далі - доповіді) є офіційними

документами,  що готуються з метою забезпечення державних органів,

громадськості об'єктивною систематизованою аналітичною інформацією

про  стан реалізації державної політики з питань сім'ї,  ґендерної

рівності  та  демографічного  розвитку  і  містять  відомості  про

економічні, правові, соціальні заходи.

 

     Для підготовки   доповідей   використовуються  офіційні  дані

державної статистичної звітності,  аналітичні розробки центральних

і місцевих органів виконавчої влади,  відповідних наукових установ

та інших організацій.

 

     2. Організація   підготовки   доповідей    покладається    на

Мінсім'ямолодьспорт.

 

     3. Рекомендації    щодо   підготовки   доповідей   затверджує

Міжвідомча рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного

розвитку та протидії торгівлі людьми.

 

     4. МОН,  МОЗ,  Мінпраці, МВС, МКТ, МНС, МЗС, Мінагрополітики,

Мінфін,  Мінекономіки,  Мін'юст,  Держкомстат,   Держкомтелерадіо,

Держкомнацрелігій,       Держкомпідприємництво,      Адміністрація

Держприкордонслужби,   інші   заінтересовані   центральні   органи

виконавчої  влади,  а  також Національна академія наук та Академія

педагогічних наук,  Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,

обласні,  Київська  та  Севастопольська  міські  держадміністрації

здійснюють підготовку  матеріалів  для  доповідей  та  подають  їх

щороку до 1 квітня Мінсім'ямолодьспорту.

 

     5. Мінсім'ямолодьспорт  узагальнює  подані  матеріали,  готує

проекти доповідей та передає їх  на  розгляд  Міжвідомчій  раді  з

питань  сім'ї,  ґендерної  рівності,  демографічного  розвитку  та

протидії торгівлі людьми.

 

     6. Доповіді схвалюються Міжвідомчою  радою  з  питань  сім'ї,

ґендерної  рівності,  демографічного розвитку та протидії торгівлі

людьми у вересні року,  наступного  за  звітним,  та  подаються  в

жовтні Мінсім'ямолодьспортом Президентові України,  Верховній Раді

України, Кабінету Міністрів України.

 

     7. Розповсюдження доповідей здійснює Мінсім'ямолодьспорт.

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України

                                  від 5 вересня 2007 р. N 1087

 

                             ПЕРЕЛІК

               постанов Кабінету Міністрів України,

                       що втратили чинність

 

 

     1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001  р.

N 478  (  478-2001-п ) "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань

сімейної політики" (Офіційний  вісник  України,  2001  р.,  N  20,

ст. 866).

 

     2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р.

N 1961 ( 1961-2002-п ) "Про утворення  Міжвідомчої  координаційної

ради з питань протидії торгівлі людьми" (Офіційний вісник України,

2002 р., N 52, ст. 2381).

 

     3. Пункт 2 змін,  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів

України, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від

16 червня 2003 р.  N 906 ( 906-2003-п ) (Офіційний вісник України,

2003 р., N 25, ст. 1196).

 

     4. Пункт  75  змін,  що вносяться до актів Кабінету Міністрів

України, затверджених постановою Кабінету  Міністрів  України  від

17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,

2003 р., N 30, ст. 1546).

 

     5. Пункт 106 змін,  що вносяться до актів Кабінету  Міністрів

України, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від

4 вересня 2003  р.  N  1402  (  1402-2003-п  )  (Офіційний  вісник

України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

 

     6. Абзаци  чотирнадцятий  і  п'ятнадцятий  пункту 1 постанови

Кабінету Міністрів  України  від  26   липня   2004   р.   N   946

( 946-2004-п ) "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та

інших органів,  утворених Кабінетом Міністрів України"  (Офіційний

вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2009) та пункти 8 і 10 змін, що

вносяться до постанов  Кабінету  Міністрів  України,  затверджених

зазначеною постановою ( 946-2004-п ).

 

     7. Пункти  7  і  16  змін,  що вносяться до постанов Кабінету

Міністрів  України,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів

України від 17 листопада 2004 р. N 1572 ( 1572-2004-п ) (Офіційний

вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3055).

 

     8. Пункти 8 і 17 змін,  що  вносяться  до  постанов  Кабінету

Міністрів  України,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів

України від 20 квітня 2005 р.  N 305  (  305-2005-п  )  (Офіційний

вісник України, 2005 р., N 16, ст. 845).

 

Публiкацiї документа:

Офіційний вісник України вiд 17.09.2007 - 2007 р., № 67, стор. 11, стаття 2574, код акту 40906/2007

 Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2008       Другие материалы по теме


Джерело: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Категорія: Законодавсто, міжнародні документи | Додав: Editor (19.05.2008)
Переглядів: 1143 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 1
1 MarinahlebnEl  
Все что не делается, все к лучшему

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Украинская Баннерная Сеть
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Сайт управляється системою uCoz